Soi cầu đặc biệt miền bắc từ số giữa dãy đặc biệt ngày thứ 4